CONTIDOS


1º ESO.

U.D. 1. Habilidades Motrices Básicas.
Salto
Desprazamentos
Xiros nos diferentes eixos.
Trepa, repta e Gateo
O equilibrio dinámico e estático. Inicio o acrosport
Iniciación o atletismo para desarrollar as habilidades motrices Básicas: salto en altura, salto en lonxitude, lanzamentos e carreiras.

U.D. 2 Condición Fisica. Capacidades Físicas Básicas
Definición, componentes, factores e importancia da condición física no individuo.
O quencemento
A forza
A resistencia
A flexibilidade
A velocidade
Nocións sobre primeros auxilios e nutrición


U.D. 3 Expresión Corporal.
Xogos expresivos de desinhibición e coñecemento dos compañeiros
A relaxación e a respiración

U.D. 4. Xogos e Deportes. O xogo predeportivo
Elementos técnicos comuns ós deportes colectivos.
Pase
Lanzamento
Bote
Recepción
Desprazamento con balón e sen Balón
Comportamentos tácticos individuais:
Desmarque
Finta
Defensa linea pase
Marcaje e desmarque
Aspectos reglamentarios de cada deporte
Os xogos populares e alternativos

2º ESO.
U.D. 5. Xogos e deportes. Atletismo
Probas atléticas e aspectos reglamentarios
As antigas olimpiadas e as olimpiadas modernas
Habilidades atleticas específicas:
Lanzamentos
Saltos
Carreiras.

U.D. 6. Xogos e Deportes: Act. Ximnásticas.
Probas ximásticas másculino e femenino
Modalidades ximnásticas
Voltereta hacia delante y hacia atrás
Equilibrios invertidos: Puntal, tres apoyos y pino

U.D. 6. Xogos e Deportes. Deportes colectivos: Baloncesto
Fundamentos técnicos básicos de xogo.
Bote
Manexo e adaptación
Pase
Recepción
Lanzamento
Desprazamento con e sen balón
Aspectos tácticos básicos individuais e colectivos
Desmarque e marcaxe
Posición de triple ameaza
Bloqueos e defensas

U.D. 7. Xogos e Deportes. Deportes colectivos: Balonmano.
Fundamentos técnicos básicos de xogo.
Bote
Manexo e adaptación
Pase
Recepción
Lanzamento
Desprazamento
Aspectos tácticos básicos individuais e colectivos
Desmarque e marcaxe
Defensa nominal e en zon
Bloqueos e blocaxes
Aspectos reglamentarios básicos

U. D 8 .Condición Física
Desarrollo das capacidades físicas nos deportes colectivos.


3º ESO.
U.D. 9. Condición Física. Capacidades Físicas.
Sistemas de entrenamento e características
Tipos de test de valoración da condición física.
Quencemento. Obxectivos
Adaptación no deporte: Concepto, tipos, a fatiga, recuperación e forma deportiva

U.D. 10 Xogos e deportes. Act. Ximnásticas.
Elementos ximnásticos: Volteretas laterales e rondadas.

U.D. 11. Xogos e deportes: Fútbol
Elementos relacionados con el fútbol
Pase
Lanzamento
Desprazamento con e sen balón
Recepción
Regate
Aspectos tácticos.
Marcaxe e desmarque
Sistemas de xogo
Ataque e defensa
O porteiro
Aspectos reglamentarios.

U.D. 12. Xogos e deportes Voleibol
Diferencias fundamentales con outros deportes colectivos
Elementos técnicos básicos
Recepción
Bloqueo
Remate
Saque
Colocación
Aspectos tácticos básicos
Rotación e faltas de posición
Sistemas de juego: ofensivo e defensivo
Aspectos reglamentarios básicos
Minivolei


4º ESO.
U.D. 13 Cualidades Motrices.
Capacidades coordinativas e resultantes
A coordinación óculo manual e óculo pédica
O equilibrio
A axilidade
Mecanismos implicados no aprendizaje motor: perceptivo, decisión e ejecución.

U.D. 14 Actividades no medio natural
Acampada e supervivencia
Actividades na natureza no medio acuatico
Actividades na natureza no medio aereo
Actividades na natureza no medio terrestre
El deporte de la orientación

U.D. 15. Xogos e deportes. O badminton
Tipos de deportes de raqueta
Elementos técnicos básicos del badminton
Lob
Drop
Saque
Dejada baja
Drive
Clear
Smach
Aspectos tácticos
Aspectos reglamentarios básicos del bádminton

U.D. 16.Xogos e deportes. Acrosport deportivo.
Relación do acrosport coa ximnasia deportiva
Partes dun exercicio de acrosport.
Elementos en espello
Elementos en cadea
Elementos en pirámide
Elementos de enlace
Exposición do exercicio de acrosport.